Enzymes

Enzymer

Enzymer kan gøre stoffer mindre, men binder også to stoffer sammen.

Enzymer i ROOT + forbinder biokatalysatorer: de er proteiner med en katalytisk funktion. En katalysator er et stof, der fremskynder reaktionens hastighed uden at forbruges.

Enzymer er store proteiner med en bestemt rumlig struktur. (normalt sfærisk)

I en enzymkatalyseret reaktion binder enzymet substratet: et enzym-substratkompleks dannes. Derefter finder reaktionen sted, og produkterne frigøres fra enzymet. Hydrogenbroer (vand) spiller en vigtig rolle i enzym-substratforbindelsen.

Enzymer fungerer specifikt, de kan kun omdanne et eller højst et par relaterede underlag. Enzym og underlag skal passe sammen som en nøgle i en lås.

Enzymgrupper

Du kan dele enzymer i grupper:

Hydrolaser Disse enzymer katalyserer hydrolysereaktioner. Hydrolyse er en opdeling af kemiske forbindelser med inkludering af vand.
Oxidoreductases Disse enzymer katalyserer redox-processer. (elektronoverførsel)
Overførselsfaser Disse enzymer katalyserer gruppeoverførselsreaktioner.
Lyases Disse enzymer katalyserer kulstof-carbon (C-C) (C-O) (C-N) spaltning
Ligasen Disse enzymer katalyserer forbindelserne mellem substrater.

Enzymer og koenzymer har kun en begrænset levetid og skal udskiftes til tiden.

Tilsætning af ekstra enzymer til eller på afgrøden vil altid resultere i en hurtigere og sundere vækst af hver plante.